MENU
Cel miejsce i termin studiów
Warunki przyjęcia
Profil uczestnika
Program
Tematyka
Karta zgłoszenia
Kontakt
Strona Główna
Cel Studiów

Celem studiów jest przekazanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie:

  • budowy bezpiecznych i wydajnych sieci komputerowych,
  • konfiguracji i eksploatacji sieci komputerowych ze szczególnym uwzględnieniem sieci korporacyjnych,
  • diagnostyki i pomiarów w sieciach komputerowych.
Miejsce i termin studiów

Zajęcia prowadzone są na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, w systemie zaocznym w każdą sobotę lub co drugi weekend (opcja do wyboru), przez dwa semestry.

Przyjmujemy zgłoszenia na studia dwusemestralne do 11 września 2009 roku. Planowany termin rozpoczęcia: 1 października 2009 roku (pod warunkiem skompletowania odpowiedniej liczby kandydatów).

Politechnika Śląska - Wydział Elektryczny - Instytut Metrologii, Elektroniki I Automatyki - GLIWICE
© 2007, Anna Piaskowy